Herné módy

TÍMOVÁ HRA

V hernom móde „Tímová hra“ sa hráči rozdelia do skupín. Je možné vytvoriť 2 až 6 tímov, ktoré sú farebne rozlíšené. Hráči získavajú body zasiahnutím hráčov z nepriateľských tímov. Cieľom hry je za svoj tím získať čo najväčší počet bodov. Vyhráva najlepší tím a najlepší hráč zo všetkých tímov.

SÓLOVÁ HRA

V hernom móde „Sólová hrá“ majú všetci hráči rovnakú farbu a každý hrá sám za seba. Hráči sa snažia čo najviac krát zasiahnuť protihráčov a hru vyhráva hráč s najväčším počtom bodov. Táto hra sa odporúča pre maximálne 6 hráčov.

BODOVANIE

Ak sa vám podarí zasiahnuť piatich hráčov po sebe bez toho, aby niekto zasiahol vás, stávate sa “špiónom” – vaša vesta prestane svietiť a vďaka tomu budete menej viditeľní.